2023 Yılı Kasım Dönemi İl İçi Atamaları
31 Ekim 2023

Aşağıda yer alan üst yazıda gerekli bilgi yer almaktadır.Yardımcı dökümanlar da aşağıda yer almaktadır.

dilekçe metni.docx
kadrolar.pdf
Kasım dönemi il içi yer değiştirme ilanı.docx
üst yazı.pdf