Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Değişikliği Duyurusu
07 Şubat 2024

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ile, Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat tarifesinde değişiklik
yapıldığı bildirilmiştir.
Güncel Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine http://shgmsgudb.saglik.gov.tr internet adresinden
ulaşılabilir. Yapılan değişiklikler 01.02.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup ilgili tüm personelin
bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.