Kalite Yönetim Birimi
13 Haziran 2024

Sorumlu Hekim: Dt. Nilgün ŞEVİK Başhekim YRD.

Kalite Yönetim Direktörü: Ümmühan DİZDAROĞLU

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı: Dilek KARASAKAL

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı: Seda ÇAKMAK