Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları
05 Haziran 2023

Hastanemizde, Üst Yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarında sorumluluklarının tanımlanması, kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla Hastanemizde Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur.

Hastanemiz Kalite Yönetim Sistemi; Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından Resmi Gazetede Yayınlanan Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ve SKS ADSH Rehberi, Döküman Yönetimi Rehberi ve ilgili diğer rehberlere uygun olarak kurulmuştur.

Hastanemizde Kalite Yönetim Sistemi faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında çeşitli komiteler, komisyonlar, ekipler (Hasta Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Mavi Kod Ekibi, Beyaz Kod Ekibi, Kırmızı Kod Ekibi vb.)  kurulmuş olup, komiteler/komisyonlar/ekipler yılda en az 4 kez toplanmakta, kendi alanlarıyla ilgili çalışmaları yürütmektedir.

Üst Yönetim bölüm kalite sorumluları ve birim sorumlularıyla yılda en az 4 kez değerlendirme toplantıları yaparak, hizmet sunumuna yönelik süreçler değerlendirilmekte, tüm kararlar kayıt altına alınmakta ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Yılda en az 2 kez Kalite Yönetim Biriminin organizasyonunda Hastanemizin tüm bölümlerini kapsayacak şekilde Öz değerlendirme yapılmakta, sonuçlar Üst yönetim ve birim sorumlularıyla birlikte değerlendirilmektedir.

 
                                                                                                                                                                                                                               Sincan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
                                                                                                                                                                                                                                             Kalite Yönetim Birimi