Nasıl Muayene Olurum
05 Haziran 2023

Nasıl Muayene Olurum ?

Güncelleme Tarihi: 04/10/2018

Nasıl Muayene Olurum?

1-Mesai saatleri içinde ya da dışında başvuran hastalarımızın bilgisayardan kayıt kabulü yapılır.

2-Kurumumuza başvuruda bulanan hastaların HEKİM SEÇME HAKKI olduğu kayıt esnasında hastaya hatırlatılır.
  
3- Hastalarımız Hasta Kayıt Kabul Birimindeki kayıt personeline T.C. Kimlik numarası bulunan bir kimlik kartı ibraz etmek zorundadır.

4-Kurum Sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin müracaatı aşamasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiş ise kurum sağlık kartı bilgilerinden biri ile kimlik tespiti yapılır.

5- Kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir  başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından uğranılan zarar geri alınır.

6- Kapsamdaki kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını, haksız bir menfaat temin etmesini sağlamak yasaktır.

7- Müracaat eden kişinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, MEDULA üzerinden T.C kimlik numarası ile takip numarası provizyon alınır.

8- Kurum medula sistemi tarafından takip numarası/provizyon verilmesi halinde sağlık hizmeti verir.

9-Yapılan ağız protezi katılım payı çalışandan %20 emekli olandan %10 katılım payı kurum veznesinden kişilerden tahsil edilir.


 TAHMİNİ MUAYENE SÜRESİ : 60 DAKİKADIR.